Huisartsen St. Job

+ Wat betekent het “Huisartsenteam St.-Job” ?

Het is een samenwerkingsverband tussen 5 huisartsenpraktijken , waartoe ook uw huisarts behoort. Samen willen zij u een betere continuïteit van medische zorgen aanbieden. Indien uw huisarts afwezig is , kan hij/zij u doorverwijzen naar één van de artsen van het netwerk , nadien ontvangt uw huisarts dan een verslag van de arts die u heeft behandeld zodat uw dossier volledig blijft.

U blijft patiënt bij uw huisarts , die ook uw GMD beheert. GMD staat voor Globaal Medisch Dossier. Uw medische gegevens worden deskundig bijgehouden en bovendien krijgt u meer terugbetaald door uw ziekenfonds.

Hebt u nog geen GMD? Breng dit dan vlug in orde. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij uw huisarts of uw ziekenfonds.

Tijdens de week kan het gebeuren dat uw huisarts tijdelijk afwezig is ten gevolge van bijscholing, werkvergaderingen, ziekte, familiale of onvoorziene omstandigheden. Dan kan hij/zij u , voor dringende raadplegingen, verwijzen naar de artsen van het netwerk.

Op weekdagen na 20u00, feestdagen en tijdens het weekend kan u, als uw huisarts niet bereikbaar is, altijd bellen naar het centraal oproepnummer van de wachtdienst : 0900 10 512

  • Even praktisch :

U doet steeds eerst beroep op uw eigen huisarts. Deze zal u informeren over zijn/haar periode van onbeschikbaarheid en u eventueel verwijzen naar één of meerdere artsen van het netwerk.

Als u een beroep doet op een arts van het netwerk , vermeldt hem/haar dan spontaan de naam van uw eigen huisarts. Er wordt steeds een verslag bezorgd aan de arts, die uw GMD beheert, om te bewaren in uw dossier.

Via de praktijkopleiding van haio’s wordt in deze praktijk werk gemaakt van een nog professionelere en een nog betere dienstverlening aan de patiënt.

Als u dat wenst , kan u altijd bij uw eigen huisarts terecht. Voel u volkomen vrij om dat te vragen.

Met vragen of opmerkingen hierover kan u altijd terecht bij de hibo en bij uw huisarts.

Als het enigszins kan , vragen wij u vriendelijk om naar onze praktijk te komen. Daar kunnen wij u betere zorgen verlenen dan tijdens een huisbezoek omdat in de praktijk alle noodzakelijk medisch materiaal aanwezig is.

• Alle artsen van het netwerk hanteren dezelfde deontologische regels:

• Er worden geen attesten afgeleverd door derden

• Er worden geen attesten afgeleverd die niet met de waarheid stroken

• Samen werken we aan een optimale zorgverlening!