Opleidingspraktijk

Dit is een opleidingspraktijk voor huisartsen-in-beroepsopleiding

De huisarts-in-opleiding (haio) bezit een diploma van arts (na 7 jaren studies geneeskunde). Om erkend huisarts te worden specialiseert zij/hij zich nu gedurende 2 jaar in de huisartsgeneeskunde. Daarvoor werkt zij/hij nu samen in deze praktijk en krijgt zij/hij hier opleiding.

Uw huisartsen (K.Van Tilborgh & G. Lyssens) zijn officieel erkend door de Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid en zijn aangesteld door de universiteiten als praktijkopleider.

Uw huisartsen volgen bijkomende opleidingen/bijscholingen om deze taak als opleider kwaliteitsvol uit te voeren.

Om het huisartsenvak te leren is de haio ingeschakeld in alle aspecten van het werk. Zij/hij heeft eigen spreekuren, doet huisbezoeken en wachtdiensten. Details hierover vindt u op ons kaartje en deze website.

De haio overlegt dagelijks met de praktijkopleiders over haar/zijn werkzaamheden. Op deze manier blijven uw huisartsen permanent op de hoogte van uw situatie en van al hetgeen er voor uw gezondheid gebeurt.

De haio werkt aan dezelfde honoraria en aan dezelfde terugbetalingstarieven als uw huisartsen zelf.

De haio is hier in opleiding. Dat betekent dat uw huisarts soms samen met haar/hem een raadpleging zal doen of een huisbezoek afleggen , dat de haio u soms ook eens zal onderzoeken als uw huisarts dat al gedaan heeft ( en omgekeerd ) of dat zij/hij u behandelt terwijl uw huisarts er bij is.

Via de praktijkopleiding van haio’s wordt in deze praktijk werk gemaakt van een nog professionelere en een nog betere dienstverlening aan de patiënt.

Als u dat wenst , kan u altijd bij uw eigen huisarts terecht. Voel u volkomen vrij om dat te vragen.

Met vragen of opmerkingen hierover kan u altijd terecht bij de hibo en bij uw huisarts.